Per 1 januari 2024 gelijke eindtijden voor alle evenementen

Westerkwartier – Gelijke eindtijden voor alle evenementen in de gemeente Westerkwartier. Dat was de beoogde doelstelling van de evaluatie van het evenementenbeleid. Deze doelstelling is bijna helemaal behaald. Per 1 januari 2024 gelden in de weekenden gelijke eindtijden voor alle evenementen. Voor drie organisaties gelden doordeweeks straks aangepaste eindtijden: Garnwerd Grandioos, Feestweek Niekerk en één dag van de Spelweek in Niezijl. Zij vormen een uitzondering op de verder eenduidige regel, omdat zij volgens de gemeenteraad voorzien in een traditie en gewend zijn te werken met ruimere eindtijden doordeweeks.

Het huidige evenementenbeleid werd op 1 januari 2021 gelijk voor alle vijf de heringedeelde gemeenten. Tot dat moment hadden zij elk nog verschillend beleid. Daarbij werd afgesproken dat in 2023 het beleid in samenwerking met de evenementensector zou worden geëvalueerd. Eerder dit jaar werd daarom gesproken met evenementenorganisatoren en dorpsbelangen over het evenementenbeleid uit 2021. In deze gesprekken kwam naar voren dat veel evenementen verschillende eindtijden hadden. Een onwenselijke situatie, zowel voor organisatoren als voor de gemeente. De belangrijkste uitkomst van de evaluatie is dan ook dat alle evenementen in de gemeente Westerkwartier gelijke eindtijden krijgen. Deze eindtijden worden ook ruimer ten opzichte van het huidige evenementenbeleid.

Veranderingen per 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 mogen evenementen doordeweeks tot 00.00 uur doorgaan en moet het evenemententerrein om 00.30 uur leeg zijn. Uitzondering hierop vormen dus Garnwerd Grandioos, Feestweek Niekerk en één dag van de spelweek in Niezijl. Zij mogen doordeweeks tot 01.00 uur doorgaan en het terrein moet dan om 01.30 uur leeg zijn. In de weekenden mogen alle evenementen in de gemeente Westerkwartier plaatsvinden tot 02.00 uur en moet het terrein om 02.30 uur leeg zijn. Deze nieuwe eindtijden zijn ook zogenaamde geluidseindtijden. Een dag vóór een feestdag wordt in het evenementenbeleid gezien als weekenddag.

Zorgvuldige afweging
Burgemeester Ard van der Tuuk is tevreden met de uitkomsten van de evaluatie. “We hebben in de gemeente Westerkwartier enorm veel evenementen. Van klein tot groot met soms landelijke aantrekkingskracht. Daar zijn we trots op. Nu er gelijke eindtijden in het evenementenbeleid zijn opgenomen, is dat duidelijk voor iedereen. Voor de organisatoren én voor de inwoners. We hebben dan ook zorgvuldig afgewogen wat die eindtijden moeten zijn. Wat kun je van organisatoren vragen en wat van de omgeving? Daarin hebben we nu als college samen met de gemeenteraad een mooi resultaat geboekt.”

Deel dit bericht