Nieuwe uitgangspunten nieuwbouw RSG De Borgen

Westerkwartier – Op 12 maart 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier besloten om geen verder onderzoek te doen naar de realisatie van een campus  aan de Tolbertervaart Noord. Het college heeft besloten om te onderzoeken of de realisatie van een campus, bestaande uit onderwijs en sportvoorzieningen, op het bestaande sportcomplex Rodenburg haalbaar is. De optie voor nieuwbouw op de huidige locatie blijft ook tot de mogelijkheden behoren.

Tolbertervaart Noord

In de afgelopen periode is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een campus aan de Tolbertervaart Noord te realiseren. De ruimte om een campus te realiseren is zodanig dat dit een te grote inbreuk heeft op het landschap waarbij ook de houtsingels teveel worden aangetast. Daarom is besloten om geen verder onderzoek te doen naar het realiseren van een campus aan de Tolbertervaart Noord. De haalbaarheid van woningbouw aan de Tolbertervaart Noord wordt verder onderzocht.

 Sportcomplex Rodenburg

Het college heeft de ideeën van een groep inwoners en sportverenigingen die gebruik maken van het sportcomplex Rodenburg gehoord. Het idee is om de campus te realiseren op het huidige sportcomplex. In de komende periode wil het college de mogelijkheden om de campus te realiseren op sportcomplex Rodenburg onderzoeken samen met rsg De Borgen en de sportverenigingen.

Wethouder Bé Schollema: “We wisten dat het ingewikkeld zou worden om een goede plek te realiseren voor de Campus. Daarom hebben we de mogelijkheden goed onderzocht en gaan we daar nu mee verder. Het doel is en blijft: een veilige en sportieve leeromgeving voor de leerlingen van rsg De Borgen en de sportverenigingen. Dat doel willen we niet uit het oog verliezen”.

 Planning

Nieuwbouw voor rsg De Borgen is belangrijk. Daarom is de planning om voor de zomervakantie van 2024 vast te stellen of het realiseren van een campus op sportcomplex Rodenburg ruimtelijk en financieel haalbaar is.

Deel dit bericht