Nieuwe koers voor Cultureel Centrum Zuidhorn

Zuidhorn – Het Cultureel Centrum Zuidhorn (CCZ) gaat in 2024 een andere koers varen. De gemeente wil het gebouw een bredere invulling geven. Naast het culturele programma zal meer worden ingezet op de ontmoeting. De gemeente wordt in het nieuwe jaar zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw. De taak voor de ontmoetingsfunctie komt bij het nieuwe bestuur van het CCZ te liggen. Het Cultureel Centrum is de thuisbasis voor de bibliotheek, het KunstKwartier en De Schans.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Om invulling te geven aan de nieuwe koers van het Cultureel Centrum worden nieuwe bestuursleden gezocht. Het huidige bestuur zorgt al sinds 2008 voor een gevarieerd cultureel programma en voor de exploitatie van het gebouw. Zij hebben dit met veel enthousiasme gedaan en hebben aangegeven dat de nieuwe koers minder goed bij hen past. Daarom hebben zij besloten afscheid te nemen van hun rol en dragen ze de verantwoordelijkheden over aan de gemeente Westerkwartier. De gemeente zoekt nu nieuwe bestuursleden voor de stichting om invulling te geven aan deze nieuwe koers.

Veel waardering voor het huidige bestuur

Vanuit de gemeente is veel waardering voor het werk dat het bestuur van de stichting voor het CCZ gedaan heeft. Zij hebben het gebouw op een succesvolle manier beheerd en gezorgd voor een mooie culturele voorziening. We zien als gemeente kansen om dit gebouw breder te gaan gebruiken. Ook willen we meer grip krijgen op de kosten die het beheer van het gebouw met zich mee brengt. Daarom hebben we besloten veranderingen aan te brengen in de afspraken. Het is jammer dat het huidige bestuur niet doorgaat. We hebben begrip voor hun keuze en waardering voor hun jarenlange inzet voor het CCZ.

Geïnteresseerd in de bestuursfunctie?

Op dit moment zoekt de gemeente naar nieuwe bestuursleden die in januari willen starten bij het Cultureel Centrum Zuidhorn. De nieuwe bestuursleden krijgen taken die gericht zijn op het culturele programma, het verbreden van de ontmoetingsfunctie en de dagelijkse activiteiten. Inwoners die interesse hebben om hier (tijdelijk) aan bij te dragen kunnen voor meer informatie een mail sturen naar cultuur@westerkwartier.nl.
Nieuw dorpshuizenbeleid

De nieuwe koers van het CCZ staat beschreven in het Dorpshuizenbeleid dat in 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. Met dit beleid biedt de gemeente ondersteuning voor het behoud en toekomstbestendig maken van de dorpshuizen. Na de herindeling van gemeente Westerkwartier in 2019 was er eerder nog geen gemeentelijk plan voor dorpshuizen.

 

Deel dit bericht