Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050. Onderdeel om circulair te worden is een toekomstbestendig grondstoffencentrum die hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Het college van de gemeente Westerkwartier heeft besloten om een nieuw grondstoffencentrum te realiseren, ter hoogte van Leek aan de noordzijde van de A7.

 Verkennend onderzoek

De huidige milieu straat is verouderd en niet toekomstbestendig. Door veranderende wetgeving worden er steeds meer eisen aan een milieu straat gesteld. Daardoor is de vraag ontstaan of de huidige locatie geschikt is om door te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij de circulaire ambities van het college. Om deze vraag te beantwoorden heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden.

Uitkomst onderzoek

De uitkomst van het onderzoek is dat de huidige milieu straat niet voldoet aan de eisen van deze tijd en niet aansluit bij de circulaire ambities van het college. De huidige locatie is niet geschikt voor de gewenste doorontwikkeling. Daarom heeft het college besloten om  een nieuw grondstoffencentrum te willen realiseren ter hoogte van Leek, met als zoekgebied de noordzijde van de A7.  De zoektocht naar de definitieve locatie van het grondstoffencentrum wordt gekoppeld aan de wens van het college om ruimte te bieden aan circulaire bedrijven in onze gemeente.

Wethouder Bé Schollema: De staat van de huidige milieu straat en de wens voor een circulaire toekomst hebben ervoor gezorgd dat dit het beste moment was om onderzoek te doen naar de best passende volgende stap. De uitkomst van het onderzoek heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan een duurzaam besluit: een toekomst bestendig grondstoffencentrum. Waarbij we ook een bewust keuze maken voor de volgende generatie.

Planning

De komende tijd zal het plan om een nieuw grondstoffencentrum te realiseren verder worden uitgewerkt.

Deel dit bericht