Digitaal Meedoen Pakket van start in gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – De wereld digitaliseert snel. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die daarin niet mee kunnen komen. Landelijk gaat het om 2,5 tot 5 miljoen mensen. Er zijn voor hen al verschillende hulplijnen beschikbaar. Maar er is nog geen complete aanpak. En dat is wel nodig om de kloof te dichten. Daarom start gemeente Westerkwartier een pilot met het Digitaal Meedoen Pakket in samenwerking met stichting 48percent.org, Freedom Internet, Glasdraad, de Alliantie Digitaal Samenleven, Biblionet Groningen, Humanitas Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en gesteund door de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Digitalisering zorgt voor groeiende kansenongelijkheid 

Steeds meer voorzieningen en diensten worden vervangen door digitale varianten. Denk aan belasting, onderwijs, zorg en (het vinden van) werk.

Projectleider Pollien van Keulen van de stichting 48percent.org“Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tweeënhalf miljoen mensen moeite hebben met het gebruiken van digitale apparaten. En als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie je groeiende kansenongelijkheid als gevolg van digitalisering. Daarom is het belangrijk om de digitale kloof te dichten.” 

Integrale aanpak en testen op kleine schaal 

Het dichten van de digitale kloof vraagt om een integrale aanpak. Daarom bundelt gemeente Westerkwartier haar krachten met de partners in de keten van digitale inclusie. Samen bieden zij met deze pilot het Digitaal Meedoen Pakket. Dit pakket bestaat uit een betaalbare internetaansluiting thuis, een laptop, cursussen en passende hulp aan huis en in de buurt. Met vijftig huishoudens testen de projectpartners een jaar lang hoe deze aanpak met een wijkgerichte focus werkt.

Wethouder Bert Nederveen: ‘De digitale ontwikkelingen gaan erg snel tegenwoordig. Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor onze inwoners en de digitale zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Dat is ook het doel van deze pilot met het Digitaal Meedoen Pakket. Daarom ben ik blij dat we als gemeente Westerkwartier, als enige plattelandsgemeente, meedoen aan dit project.’ 

Pilot Westerkwartier onderdeel van landelijk project 

De pilot is onderdeel van een landelijk project van de Alliantie Digitaal Samenleven. Naast  gemeente Westerkwartier doet ook gemeente Utrecht mee. Met gemeente Amsterdam worden de mogelijkheden voor een pilot verkend. Het Centrum voor Digitale Inclusie van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak.

De projectpartners werken sinds 2021 aan de pilot in gemeente Westerkwartier. In het najaar van 2023 gaat het project van start.

| Info & Foto: Persbericht Gemeente Westerkwartier |

Deel dit bericht