Wateroverlast Westerkwartier onder controle

Deel Dit Bericht:

Westerkwartier- De wateroverlast die in het Westerkwartier ontstond na hevige lokale regenval in het afgelopen weekend is onder controle. Het water in de boezem is weer op peil. In een aantal polders is de waterstand nog verhoogd.


De poldergemalen voeren ook dit water af naar de boezem. Het waterschap heeft daarnaast stuwen op veel plekken maximaal verlaagd, extra maaikorven ingezet om watergangen (weer) goed open te maken en waar dat nodig was duikers verder open gemaakt.

Het waterschap beschouwt situaties die niet binnen een paar uur binnen de reguliere bedrijfsvoering zijn opgelost als een calamiteit waar gecoördineerd actie op nodig is. Daarom schaalde Noorderzijlvest afgelopen weekend op. Nu het water in de boezem weer op peil is, schaalt het waterschap vandaag de calamiteit af. Het waterschap handelt nu samen met de gemeente Westerkwartier de nog openstaande meldingen af.

Afvoeren van water: normaal valt deze hoeveelheid in één maand

In de nacht van zaterdag op zondag viel ruim 70 millimeter in het gebied, heel lokaal zelfs 100 millimeter. Dat is vergelijkbaar met wat normaal in één maand valt. Zoveel extra water kan niet in het gebied blijven en moeten we afvoeren. 
Daarom is de afgelopen dagen overtollig water uit Groningen en Friesland via de boezem bij het Lauwersmeer afgevoerd richting de Waddenzee. Dat is een uitzonderlijke situatie voor de zomermaanden.

Afvoeren van water is de laatste stap in het omgaan met teveel water. Het waterschap probeert altijd eerst water vast te houden als dat kan en geen grote risico’s met zich meebrengt op teveel wateroverlast. Bij uitzonderlijke omstandigheden als die van afgelopen weekend is meteen duidelijk dat een te grote hoeveelheid neerslag in een korte tijd het gebied versneld uit moet.

Moeilijk voorspelbaar

Dergelijke lokale clusterbuien – waarvan niet goed te voorspellen is waar exact welke hoeveelheid water gaat vallen – veroorzaken steeds vaker een zekere mate van wateroverlast. Dat is nu in het Westerkwartier in korte tijd twee keer gebeurd. De laatste keer was eind juni. Toen viel er wel minder water. Op zulke zeer lokale hoosbuien kan het waterschap vooraf niet goed inspelen door eerder water af te voeren: water dat eenmaal is afgevoerd is niet zo snel weer terug in het gebied als de bui uiteindelijk tóch niet valt. Juist in de zomer is het immers belangrijk om genoeg water vast te houden voor als het weer langere tijd droog is. Het waterschap wil graag nader met de gemeente Westerkwartier in gesprek over waar terugkerende knelpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen.

Het waterschap blijft waakzaam. De instabiele weersomstandigheden van dit moment kunnen opnieuw lokale clusterbuien veroorzaken. Als dat nodig is, schaalt Noorderzijlvest opnieuw op.

| Foto’s: Robert van der Veen & Jelte Haumersen – NiekerkNieuws.nl & Bron: Waterschap Noorderzijlvest |

error: © NiekerkNieuws.nl 2022-2023 | Onze beelden zijn auteursrechtelijk beschermd!