Project ‘Toekomst Religieus Erfgoed Westerkwartier’ afgerond

Deel Dit Bericht:

Westerkwartier – In februari 2021 begon de gemeente Westerkwartier als eerste gemeente in de provincie Groningen met het opstellen van een ‘kerkenvisie’. Nu, een jaar en veel gesprekken later, is het document vastgesteld door het college van B&W. De gemeente nodigt alle geïnteresseerden uit om een kijkje te nemen op de website waar de procesaanpak te vinden is.

Sinds de jaren ’60 is er veel verandert in het religieuze landschap van Nederland. Door ontkerkelijking en vergrijzing verliezen steeds meer gebedshuizen hun oorspronkelijke functie. Daaruit komt de vraag naar voren wat er met deze karakteristieke gebouwen moet gebeuren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het programma Toekomst Religieus Erfgoed (2018-2021) opgezet om juist over deze vraag na te denken. Een onderdeel van dit programma zijn ‘kerkenvisies’. Elke gemeente werd aangespoord na te denken over de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente.

Gemeente Westerkwartier heeft het afgelopen jaar daarom in kaart gebracht hoe het gaat met het religieus erfgoed in de gemeente. Er zijn veel gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Over toekomstverwachtingen, de waarde van religieus erfgoed en de rol die de gemeente zou kunnen aannemen bij ontwikkelingen rondom religieus erfgoed.

Wethouder Hielke Westra: “Wanneer gebedshuizen hun oorspronkelijke functie (deels) verliezen dan blijft het gebouw op die markante of herkenbare plek bestaan. Voor geloofsgemeenschappen brengt dat in een herbestemming veel vragen met zich mee.”

Het kerkenvisie project in het Westerkwartier heeft geleid tot de ontwikkeling van een procesaanpak. Deze is bedoeld om handvatten te bieden bij concrete ontwikkelingen rondom religieus erfgoed. De gehele procesaanpak is te vinden op de website van de gemeente: https://www.westerkwartier.nl/toekomst-religieus-erfgoed.

Naast praktische uitgangspunten en richtlijnen kunt u hier ook een interactieve gebedshuizenkaart en de religieuze geschiedenis van het Westerkwartier vinden. We nodigen dan ook iedereen die geïnteresseerd is in het religieus erfgoed van de gemeente of hiermee te maken heeft uit om een kijkje te nemen.

| Persbericht Gemeente Westerkwartier |

error: © NiekerkNieuws.nl 2022-2023 | Onze beelden zijn auteursrechtelijk beschermd!