Gemeenten en maatschappelijke organisaties tekenen Armoedepact Westerkwartier

Gemeenten en maatschappelijke organisaties tekenen Armoedepact Westerkwartier

De vier gemeenten in het Westerkwartier ondertekenen op 8 februari 2018 met meer dan 30 maatschappelijke organisaties het Armoedepact Westerkwartier. In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in de toekomst willen bestrijden. In het Armoedepact staan vier pijlers centraal: netwerk, preventie, meedoen en gezondheid.

De maatschappelijke organisaties hebben afgelopen 11 januari aangegeven welke concrete activiteiten prioriteit moeten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beter in kaart brengen, inwoners actief informeren, jeugd (beter) leren omgaan met geld, meer buurthuiskamers organiseren en maatwerk bieden.
Naast de feestelijke ondertekening van het Armoedepact worden deze avond werkgroepen gevormd om invulling te geven aan het Armoedepact. Ook worden de inwoners om wie het gaat actief betrokken bij het proces.

 

De gemeenten zijn blij met de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties en zien het ondertekenen van het Armoedepact als een goede stap in de richting van armoedebestrijding en volwaardige participatie in de samenleving.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met Miriam Beintema, tel. (0594) 50 8850 of Rick Jan Hielkema, tel. (0594) 69 5708.

Concept programma:
17.00 uur              Inloop met drankje
17.15 uur              Welkom door wethouder Hans Morssink, namens de vier gemeenten 
17.25 uur              Tekenen Armoedepact (evt. fotomoment)
17.40 uur              Eenvoudige maaltijd
18.00 uur              Toelichting verdere programma
18.05 uur              Vier gesprekstafels: Netwerk, Preventie, Meedoen en Gezondheid
                                Uitwerking Sociale Kaart en andere activiteiten, organisatie en samenwerking 
18.50 uur              Afsluiting door wethouder Elly Pastoor, namens de vier gemeenten (evt. fotomoment)
19.00 uur              Gelegenheid tot napraten

 

error: HELAAS: ©Dit content is beveiligd door NiekerkNieuws.nl