Gemeente Westerkwartier legt Omgevingsvisie ter inzage

Persbericht

Deel Dit Bericht:

Westerkwartier – Na de zomer van 2020 startte de gemeente Westerkwartier met het opstellen van een Omgevingsvisie. Na vele bijeenkomsten met inwoners en belangenpartijen over kenmerken, waarden en opgaven voor het Westerkwartier is de gemeente nu zo ver dat een ontwerpversie van de Omgevingsvisie klaar is.

Nieuwe vormen van participatie

“Ik ben blij dat we nu een ontwerp-omgevingsvisie ter inzage kunnen leggen. We kunnen nu via een mooi integraal document laten zien waar we op allerlei beleidsterreinen als gemeente Westerkwartier naar toe willen. Daarnaast geeft de Omgevingsvisie ook een mooi handvat in de vorm van een stappenplan. Het stappenplan kunnen inwoners of ontwikkelaars gebruiken als ze een plan willen maken”, aldus wethouder Hielke Westra.

“Afgelopen jaar probeerden we onze inwoners en belangenorganisaties zo goed mogelijk te betrekken. Dat was niet altijd makkelijk”, gaat de wethouder verder. “Corona gooide roet in het eten. Bij het maken van beleid willen we graag onze inwoners betrekken, zeker ook bij het maken van een Omgevingsvisie. Door corona moesten wij even flink omschakelen naar nieuwe vormen van digitale participatie. Dan kom je toch wel in een andere wereld terecht die om andere technieken en vaardigheden vraagt. We gingen volledig over op video-vergaderen met zogenaamde breakoutrooms, beeldbellen, en gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens online vergaderingen. Allemaal nieuwe technieken die we inzetten om zo goed mogelijk met onze inwoners in gesprek te komen. Ik denk dat we daar ook goed in zijn geslaagd. Als corona voorbij is dan verwacht ik dat we een aantal digitale middelen blijven gebruiken om met inwoners in gesprek te gaan. Niet als vervanging, maar als aanvulling op het gesprek met inwoners tijdens informatieavonden en inloopbijeenkomsten in zaaltjes.”

Ontwerp ter inzage

De gemeente legt de ontwerp omgevingsvisie vanaf 13 november voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan de omgevingsvisie online inzien of de visie bekijken in het gemeentehuis op locatie Zuidhorn. Als inwoners of organisaties opmerkingen of aanvullingen voor de Omgevingsvisie hebben dan kunnen zij deze in de vorm van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders sturen.

Wethouder Hielke Westra: “Nu de omgevingsvisie ter inzage ligt hebben we de kans dat we deze bestuursperiode de omgevingsvisie aan de gemeenteraad kunnen aanbieden. We hopen dan ook dat de gemeenteraad in februari 2022 de Omgevingsvisie vaststelt. Dat streven hadden we opgeschreven in ons bestuursakkoord. Het woord is nu eerst aan onze inwoners en dan aan de gemeenteraad.”

| Persbericht Gemeente Westerkwartier – Foto: Eigen Foto |

error: © NiekerkNieuws.nl 2022-2023 | Onze beelden zijn auteursrechtelijk beschermd!