Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplan per dorp

Deel Dit Bericht:

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met woonplannen voor de dorpen. De gemeente doet dit samen met de vertegenwoordigers van dorpsbelangen, inwoners, de woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigers.

In de woonplannen komt onder meer te staan aan welke woningen behoefte is. Ook komt erin te staan waar vernieuwing nodig is of waar gebouwen mogelijk tot woningen om te vormen zijn. Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Het woonplan maakt duidelijk wat er zou moeten gebeuren in een dorp en waar dit zou kunnen.

Digitale enquête

Als voorbereiding op het maken van de woonplannen vraagt de gemeente inwoners een digitale enquête in te vullen. De uitkomsten van deze enquête gebruikt de gemeente bij het maken van de woonplannen. Inwoners kunnen in de vragenlijst ook aangeven of ze mee willen denken over het woonplan voor hun dorp. De vragenlijst is te vinden via www.westerkwartier.nl/woonplannen en in te vullen tot en met 31 mei 2022.

Alle dorpen komen aan de beurt

Het lukt niet om in 2022 voor 41 dorpen een woonplan te maken. Dit jaar start de gemeente met woonplannen voor tien dorpen. Op basis van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 en lopende ontwikkelingen zijn dat in ieder geval: Aduard, Briltil, De Wilp, Grijpskerk, Leek, Oostwold, Tolbert en Zuidhorn. De andere twee dorpen worden toegevoegd op basis van de uitkomst van de enquête. De overige 31 dorpen komen voor de zomer van 2025 aan de beurt. Voor dorpen die zelf al eerder aan de slag willen, maakt de gemeente een handleiding om te starten met de voorbereiding.

error: © NiekerkNieuws.nl 2022-2023 | Onze beelden zijn auteursrechtelijk beschermd!