Gemeente Westerkwartier gaat aan de slag met de warmtetransitie

Persbericht

Deel Dit Bericht:

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier gaat de komende jaren aan de slag met de warmtetransitie. De visie die de gemeente hierop heeft is vastgelegd in de Transitievisie Warmte. Met deze visie laat de gemeente zien hoe zij de warmtetransitie de komende jaren vorm gaat geven.

De visie van de gemeente Westerkwartier zet allereerst de komende jaren in op het isoleren van woningen. Daarnaast worden er onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet in Marum, Leek, Tolbert en de dorpen langs het Van Starkenborghkanaal.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte te hebben vastgesteld. Dit is verplicht vanuit het Nationaal Klimaatakkoord. In de visie staat beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn. Daarnaast kijkt de gemeente in welke dorpen ze kan starten met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken daarvoor nog nodig zijn.

Samen met de inwoners

De Transitievisie Warmte in de gemeente Westerkwartier is onder andere gevormd door veel gesprekken met inwoners. Voor de zomer is een enquête onder inwoners gehouden, welke door bijna 1.000 Westerkwartierders is ingevuld. Daarnaast is in de vorm van acht online dialoogavonden met inwoners het gesprek aangegaan over de kansen en uitdagingen van de warmtetransitie in hun omgeving. Tijdens iedere avond stond een ander gebied in het Westerkwartier centraal, in totaal hebben ruim 200 inwoners deelgenomen aan de avonden. De gesprekken zijn in het najaar afgerond met twee bijeenkomst in Tolbert en Aduard.

Isoleren, isoleren en isoleren 

De Transitievisie Warmte van de gemeente Westerkwartier wil de komende jaren volop inzetten op het isoleren van woningen. Door woningisolatie wordt het aardgasverbruik al teruggedrongen, wordt er minder CO2 uitgestoten en wordt er bespaard op de energierekening. Wethouder Westra; ‘De beste energie is de energie die je niet hoeft te gebruiken. Daarom willen we de komende jaren vol inzetten op het isoleren van woningen, zo maken we het Westerkwartier aardgasarm en kunnen we in de toekomst verdere stappen zetten naar aardgasvrij.” 

Voor het verwarmen van woningen staan in de visie twee soorten warmteoplossingen binnen de gemeente. In een groot deel van de gemeente zal iedere woning in de toekomst apart verwarmd moeten worden met bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp. In de grotere kernen (Marum, Leek en Tolbert) en de dorpen aan het Van Starkenborghkanaal kan mogelijk een warmtenet komen. Dit is op dit moment nog niet zeker. De gemeente doet de komende jaren verder onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Mogelijk volgt na deze onderzoeken een uitvoeringsplan voor een warmtenet in een of meerdere kernen.

In de visie staat dat het belangrijk is om stap voor stap aan de slag gaan met de warmtetransitie. We willen we inwoners stimuleren om op natuurlijke momenten de woning te verduurzamen. Wethouder Westra; “We hebben afgesproken in het Klimaatakkoord om in 2050 te stoppen met het gebruik van aardgas. De meeste inwoners verhuizen of verbouwen voor die tijd wel een keer. Of ze hebben een nieuwe CV ketel nodig. Dat zijn dé momenten om te kijken naar andere verwarmingsoplossingen.”

Hoe nu verder?

Het college van B&W van de gemeente Westerkwartier heeft inmiddels ingestemd met de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad zal er eind dit jaar een besluit over nemen.

| Persbericht Gemeente Westerkwartier – Foto: Eigen Foto |

error: © NiekerkNieuws.nl 2022-2023 | Onze beelden zijn auteursrechtelijk beschermd!